Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren.

In een aantal regio's is er een flinke terugloop van ondertoezichtstellingen, waardoor de omzet van een aantal GI's daalt. In theorie betekent dit dat er regio's ontstaan waar geen GI meer is.

Gemeenten in hun rol als opdrachtgever hebben er belang bij om met elkaar in overleg te zijn over de toekomst van de GI's, omdat het handelen van de ene regio (nadelige) consequenties kan hebben voor de andere regio. Gemeenten zien de urgentie om samen oplossingen te zoeken en nemen de regie bij deze kwestie. De VNG-subcommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) heeft de signalen en knelpunten in beeld.