Het doel van functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten, en waar mogelijk goedkoper. Uitgangspunt is dat functiecreatie niet ten koste gaat van de productie. Er wordt gewerkt aan een win-winsituatie, waarbij functiecreatie leidt tot een hoger rendement.
Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Professionals die werkgevers hierin adviseren noemen we jobcreators.

Wat is er nodig?

  • Commitment van het management om de mogelijkheden voor functiecreatie te onderzoeken.
  • Een positieve houding van leidinggevenden om  hun werkprocessen te bekijken om tot werk te komen voor mensen uit de doelgroep
  • Een deskundige die de mogelijkheden hiervoor kan onderzoeken.
  • Het vaststellen van de win-win situatie. Wat is de meerwaarde van het anders inrichten van werkprocessen en het herverdelen van takenpakketten?
  • De nieuwe functieprofielen vastleggen en in basis een passende beloning of salarisschaal bij de nieuwe functie vaststellen.

Meer informatie

Wie kan onderzoek uitvoeren?

Functiecreatie is een nieuw vakgebied. Er zijn kwaliteitsverschillen. U kunt bijvoorbeeld vragen naar referenties van collega’s die hier al mee bezig zijn geweest. SBCM en UWV zijn twee belangrijke partijen die over het algemeen kosteloos een bedrijfsanalyse kunnen uitvoeren.

Verschillende termen voor het zelfde, er zijn veel namen in omloop die deels over hetzelfde gaan. U kunt tegenkomen:

  • Jobcarving: het anders indelen van bestaand werk, om deze geschikt te maken voor één kandidaat die in beeld is.
  • IHW: Inclusief Herontwerp van Werkprocessen, uitgevoerd door UWV. U krijgt hierdoor inzicht in taken die door Wajongeren kunnen worden uitgevoerd. De doelgroep waarvoor de functie wordt gecreëerd is dus groot, waardoor de duurzaamheid van de invulling van de functie is gegarandeerd. Dit wordt ook bedrijfsadvies en/of bedrijfsanalyse geneoemd.
  • Functiecreatie: het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Het doel van functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten. Waar mogelijk goedkoper, zonder dat dit ten koste gaat van de productie en zo mogelijk wel met een hoger rendement. De doelgroep waarvoor de functie wordt gecreëerd is groot, waardoor de duurzaamheid van de invulling van de functie is gegarandeerd.

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden

Aan de slag met functiecreatie! Een terugblik op de trendlezing

20 maart 2015 was de tweede HR-trendlezing van VNG, IPO en UvW. De bijeenkomst werd kort afgetrapt door Edward den Heeten van Combiwerk samen met een ervaringsdeskundige over jobcarving.

‘Jobcrafting is eigenlijk: sleutelen aan je functie. Dat doe je zelf, met je eigen functie, of in een team’ aldus Luc Dorenbosch, onderzoeker bij TNO en Universiteit Twente. Hij voerde zijn gehoor van 75 HR-managers van gemeenten, waterschappen en provincies de wondere wereld van het jobcraften binnen.

Meer informatie