Manifest Jeugddialoog

Wat heeft een kind nodig om veilig op te groeien? Wat is de basis voor een goede jeugdhulp? Een groep professionals en gemeenten vroeg zich dat af en stelde als uitgangspunt het gezamenlijk Manifest Jeugddialoog vast. Bekijk onderstaand animatiefilmpje:


Case MBO

Het MBO in Amsterdam heeft 26.000 leerlingen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Een deel van hen heeft extra ondersteuning tijdens de opleiding. In Amsterdam werkt nu een geïntegreerd MBO-breed team dat ondersteuning biedt aan de studenten. Een goed voorbeeld voor de Jeugddialoog!

Academische werkplaatsen Jeugddialoog 


Behandelen in de klas


Case Relatie Huisarts - CJG


Kennisnetwerk Het Jonge Kind