In het Integraal Financieel Beeld (IFB) is op 11 maart 2021 vastgesteld dat de financiële effecten van de Omgevingswet een bandbreedte hebben van - € 34 miljoen tot € 168 miljoen (verdeeld over verschillende onderwerpen).

Lees meer over het IFB (overheid.nl)

De expertbijeenkomsten zijn geweest en tijdens deze bijeenkomsten zijn we met de kennis van nu opnieuw gaan kijken naar de resultaten van toen. Bij elke expertbijeenkomst stonden 3 vragen centraal: 

  • Klopt de informatie uit het IFB nog? 
  • Hoe kunnen we deze resultaten, of bandbreedten verbeteren en/of aanscherpen? 
  • Aan welke knoppen kan de gemeenten draaien om dat voor elkaar te krijgen (en in welke richting)?

De expertbijeenkomsten waren opgedeeld in de volgende onderwerpen: 

1. Transitiekosten
2. Verminderen en vereenvoudigen ruimtelijke processen
3. Leges milieu en technologie
4. Van vergunningen naar meldplicht
5. Overheid als initiatiefnemer
6. DSO: besparingen in het proces
7. DSO: kosten / beheer / licenties / applicatie
8. Minder vergunningen en effect op toezicht en handhaving

Deze expertbijeenkomsten waren bedoeld voor projectleiders Omgevingswet, teamleiders financiën, teamleiders RO en teamleiders VTH bijvoorbeeld. Bij elke expertbijeenkomst staat vermeld welke deelnemers een bijdrage hebben kunnen leveren.  

 

Resultaten

Wij hebben uit de expertbijeenkomsten veel waardevolle informatie met elkaar opgehaald. Op dit moment wordt deze informatie verwerkt en gekeken hoe hiermee het IFB aangescherpt kan worden. Wanneer hier meer informatie over beschikbaar is dan worden jullie via hier op de hoogte gehouden.  
 
Zijn er nog vragen? Stuur deze dan gerust naar omgevingswet@vng.nl.