Eigenaren van onderwijsgebouwen dienen bij  bouw (renovatie), verkoop en verhuur van een schoolgebouw op het moment van transactie een energieprestatiecertificaat te hebben. Deze verplichting geldt naar verwachting per 1 januari 2008.
 
Het certificaat is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.

Daarnaast geeft het certificaat bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren. Deze maatregelen zijn niet verplicht. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig.

Wanneer is een certificaat nodig?
Bij renovatie van een gebouw groter dan 1000 m2 en bij nieuwbouw van een schoolgebouw. In dat geval zal het schoolbestuur het advies moeten bekostigen uit het normbedrag dat de gemeente beschikbaar stelt.

Overigens behoort bij de indieningsvereisten voor het aanvragen van een bouwvergunning ingeval van nieuwbouw en ingrijpende, dus bouwvergunningsplichtige verbouwingen, sinds 1995 een berekening van de energieprestatiecoëfficiënt. Hierin wijzigt dus niets met de komst van het Besluit energieprestatie gebouwen.

Ook bij de verhuur van leegstaande ruimte door een schoolbestuur aan een andere partij (zoals bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie) is een certificaat nodig.

Verkoop door een schoolbestuur (in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs) van een schoolgebouw is volgens de onderwijswetgeving niet mogelijk. Het eigendom van het gebouw vervalt bij einde gebruik onderwijs aan de gemeente.

Wanneer is een certificaat niet nodig?
In overheidsgebouwen vanaf 1.000 m² met een publieksfunctie moet het certificaat naar verwachting vanaf 1 januari 2009 permanent op een opvallende voor het publiek zichtbare plaats worden aangebracht.
Onderwijsgebouwen vallen niet onder deze verplichting omdat onderwijs in Nederland geen rechtstreekse overheidsdienst is.

De certificaatplicht geldt verder alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Hij geldt niet voor tijdelijke bouwwerken.

De certificaatverplichting staat in het Besluit energieprestatie gebouwen (Besluit van 24 november 2006 tot implementatie van de richtlijn van de energieprestatie van gebouwen; Staatsblad 2006, 608) en de op dat besluit gebaseerde Regeling energieprestatie gebouwen (29 december 2006).

Meer informatie
SenterNovem is het agentschap dat namens de het ministerie van VROM de wet op de energielabels uitvoert. Op hun website vindt u veel informatie over dit onderwerp.