Introductie

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Zij zijn verantwoordelijk voor diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, enkelvoudige  dyslexie voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd. Dyslexie is formeel gezien geen GGZ-zorg, maar wordt sinds enkele jaren bekostigd met DBC’s, net als de specialistische GGZ.

Wie betaalt dyslexiezorg voor kinderen op de basisschool?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, enkelvoudige dyslexie:

  • wel voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd
  • niet voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs

Dit komt overeen met de oorspronkelijke aanspraak onder de Zorgverzekeringswet.

Eventuele behandeling van jeugdigen op het voortgezet onderwijs hoeft dus niet door de gemeente betaald te worden: in het macrobudget zitten ook geen middelen hiervoor. Bekijk voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en onderwijs de handreiking ‘Dyslexiezorg onder de Jeugdwet’ .

Krijgen gemeenten geld voor dyslexiezorg? 

In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dyslexie is formeel gezien geen GGZ-zorg, maar wordt sinds enkele jaren bekostigd met DBC’s, net als de specialistische GGZ. Dyslexie valt net als GGZ-zorg onder de Zorgverzekeringswet, komt mee over met de Jeugd-GGZ en wordt dus betaald door verzekeraars. De dyslexie-DBC’s zijn dus meegerekend met de ZVW-opgave voor het macrobudget Jeugd. Als zodanig is er geen apart budget voor. Wel kun je in de Vektiscijfers zien, welke aanbieders geld krijgen.

Handreiking

Jeugdwet