Dove en slechthorende kinderen hebben meer kans op psychische problemen dan horende kinderen. Hierover verscheen een factsheet, waarin afspraken en regelingen staan.

  • Dove en slechthorende kinderen hebben meer kans op psychische problemen, doordat onder andere hun auditieve beperking grote invloed heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  • Horende kinderen van dove ouders lopen ook een groot risico op het ontwikkelen van psychische problemen, omdat ze bijvoorbeeld  vaak al heel jong de rol van tolk voor de dove ouder krijgen. 

Factsheet

Raamovereenkomst

De VNG heeft voor alle gemeenten een landelijke raamovereenkomst afgesloten voor gespecialiseerde doven-jeugdhulp

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG