Tijdens de Meerdaagse Common Ground, die van 27 tot en met 29 september 2022 plaatsvond in het Spoorwegmuseum in Utrecht, kwamen vertegenwoordigers van het gemeentelijke werkveld, de VNG, medeoverheden, ketenpartners en marktpartijen bij elkaar. Het doel was om de communicatie tussen betrokken partijen te verbeteren en een gezamenlijke route uit te stippelen voor de volgende fase van Common Ground.

Contouren gezamenlijke route 

Het intensieve programma van de meerdaagse was gericht op het creëren van een gezamenlijke basis voor verdere operationalisering van de visie Common Ground.  Dankzij de waardevolle inbreng van alle deelnemers zijn de contouren van een realisatiestrategie geschetst en is er overeenstemming bereikt over nog uit te werken onderdelen.
Constance Boogers, voorzitter IMG: “Het eerder verschenen advies van PBLQ heeft zichtbaar gemaakt dat betrokken partijen verschillende ideeën hebben over de gezamenlijke route naar een Common Ground voor de gemeentelijke informatievoorziening. Maar na een dag van verkennen en een dag van inventariseren, hebben we op de derde dag van de meerdaagse de verschillende beelden dichter bij elkaar weten te brengen.” 
Tino de Velde, MT-lid bij VNG Realisatie: ”We zijn allen verenigd op visie en scope. Maar door met elkaar een open gesprek te voeren over de soms uiteenlopende perspectieven, en leveranciers te betrekken bij het gesprek, zijn we in staat geweest om de contouren van een gezamenlijke realisatiestrategie in de steigers te zetten én hebben we overeenstemming bereikt over de nader uit te werken onderdelen.”  

Juiste mindset en verbindende energie

De Meerdaagse leverde niet alleen inhoudelijke randvoorwaarden op voor de aanpak van de volgende fase van Common Ground. Het resulteerde ook in andere belangrijke voorwaarden voor een succesvolle transitie naar een Common Ground: open communicatie en meer wederzijds begrip tussen partijen.

Tseard Hoekstra, voorzitter gemeentelijk CIO-beraad: “Na drie jaar Corona was het goed om elkaar weer live te ontmoeten en elkaar in de ogen te kunnen kijken. De fysieke samenkomst heeft niet alleen geleid tot meer open communicatie en wederzijds begrip. Maar ook tot de juiste mindset en de verbindende energie die hard nodig is bij de voortzetting van een constructieve samenwerking. “

Vervolgstappen

De gezamenlijke opbrengst wordt op dit moment uitgewerkt in een rapportage. Op basis daarvan wordt een voorstel gemaakt voor de Taskforce Samen Organiseren en College van Dienstverlening zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Totdat besluitvorming heeft plaatsgevonden zal er op specifieke dossiers volgens de normale gang van zaken worden doorgewerkt.

Over Common Ground  

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten, zodat gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend kunnen verbeteren en op een moderne en flexibele manier kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven.