De communicatie met inburgeringsplichtigen is onder de Wet inburgering 2021 in handen van alle partners uit de inburgeringsketen, waaronder de gemeenten. Om hierbij ondersteuning te bieden zijn er communicatiemiddelen ontwikkeld.