Procedure

 1. Uw aangeleverde casusbeschrijving wordt gelezen door een groep van experts. Zij controleren uw aanvraag op compleetheid en beoordelen of uw dienstverlening gericht is op toepasbare regels en op welke manier uw organisatie diensten levert. 
 2. Als uw ingezonden casusbeschrijving voldoet is wordt u uitgenodigd om deze kort toe te lichten aan de experts. 
 3. Daarna wordt uw casusbeschrijving geverifieerd bij een referent. 
 4. Als uw casusbeschrijving akkoord is bevonden, wordt uw organisatie en casusbeschrijving vermeld op de VNG website.

De VNG behoudt zich het recht voor om casusbeschrijvingen niet te publiceren.

Casusbeschrijving

De casusbeschrijving dient de volgende informatie te bevatten:

 1. Een beschrijving van uw dienstverlening in het kader van de Omgevingswet op het gebied ‘Regelbeheer en gemeentebrede dienstverlening’. Maximaal 400 woorden.
 2. Een beschrijving van uw visie op de invoering van toepasbare regels in samenhang met juridische regels bij gemeenten of andere overheidsorganisaties. Maximaal 400 woorden.
 3. Een beschrijving van de aanpak die u heeft gehanteerd in de casus. Maximaal 400 woorden.
 4. Welke van de ‘minimale acties Omgevingswet’ er in de casus aan bod kwamen. Het overzicht ‘minimale acties Omgevingswet’ van de VNG laat zien wat gemeenten minimaal moeten regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Het volledige overzicht van de acties vindt u op de VNG-site.
 5. Welke adviseurs er namens uw organisatie bij de casus waren betrokken en in welke rollen (zoals projectmanager, implementatiemanager of regelanalist).
 6. Welke concrete resultaten in de casus door uw bijdrage zijn behaald.
 7. De periode waarin uw organisatie bij de uitvoering van de casus was betrokken.
 8. Het totaal aantal mensweken dat uw organisatie aan de uitvoering van de casus heeft besteed.
 9. Met welke externe partijen u in de casus heeft samengewerkt.
 10. Bij welke andere overheidsorganisaties u eventueel betrokken bent of betrokken bent geweest bij de invoering van toepasbare regels.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie, of het aanleveren van de casusbeschrijving en een referentie kunt u contact opnemen met Bas Schreuders via omgevingswet@vng.nl.