Er ontstaan steeds meer nieuwe manieren van werken in de zorg voor arbeidsmigranten. Online huisartsenpraktijk 'Arene' is daar één van de voorbeelden van. Naast 'Arene' zijn er ook andere initiatieven die oplossingen bieden.  

Mobiele telefoon waarop de app 'Arene' is geopend, een app waarmee arbeidsmigranten contact kunnen opnemen met een huisarts

Het gebruik kunnen maken van huisartsenzorg leidt voor arbeidsmigranten in de praktijk vaak tot problemen. Meestal vraagt de arbeidsmigrant zijn werkgever om hulp en deze zal dan op zoek gaan naar een huisarts. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan omdat arbeidsmigranten de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen of doordat ze vaak verhuizen. Daarnaast is er ook nog eens een tekort aan huisartsen en is het voor deze huisartsen soms lastig om passende hulp te bieden doordat zij mensen maar kort zien, waardoor zij de (medische) achtergrond niet goed kennen. 

Arene biedt online zorg 

Arene startte in 2020 in Etten-Leur met het aanbieden van online huisartsenzorg. Huisarts Jan Frans Mutsaerts vertelt: ‘we zijn gestart vanuit de gedachte dat digitale toepassingen de gezondheidszorg kunnen verbeteren. Daarnaast wilden we een oplossing bedenken voor het toenemende tekort aan huisartsen. Hierdoor zijn er in sommige regio’s al duizenden mensen die geen huisarts hebben en staat er veel druk op de huisartsen. Dit heeft geresulteerd in 'Arene', een online huisartsenpraktijk die huisartsenzorg overal in Nederland beschikbaar maakt.’ 

Zorg voor arbeidsmigranten in samenwerking met Healthcare for Internationals 

Na de eerste goede ervaringen met deze online huisartsenzorg is 'Arene' in het najaar van 2021 samen met Healthcare for Internationals, zorgverzekeraar Hollandzorg en een aantal werkgevers gestart met zorg voor arbeidsmigranten. De uitzendbureaus geven de persoonsgegevens van de migrant – na een akkoord – door aan 'Arene', die de migranten inschrijft als patiënt. Van alle ingeschreven arbeidsmigranten houdt 'Arene' een dossier bij dat te raadplegen is door de patiënt door middel van een app. In deze app zijn medische gegevens inzichtelijk gemaakt. Met telefonische consulten kan de digitale huisarts in de meeste gevallen de zorgvraag afhandelen. 20% van de patiënten moet door deze werkwijze nog langs bij een huisarts.   

Zorg-app

Via een speciale app kan de arbeidsmigrant contact opnemen met 'Arene'. De app is onder andere in het Pools, Roemeens, Spaans, Bulgaars en Engels vertaald. Via de app kan de migrant vragen stellen, maar ook met een simpele druk op de knop een afspraak maken voor een online-gesprek met een arts. Dit kan via de telefoon of via beeldbellen. ‘Is lichamelijk onderzoek noodzakelijk? Dan verwijzen we door naar een netwerkpraktijk in de buurt van de migrant’, aldus Mutsaerts. ‘Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met huisartsen in de regio. Deze hebben ook toegang tot het dossier van de patiënt.’ In de werkwijze van 'Arene' is het cruciaal dat naast de telefonische- en online consulten er ook huisartsen in de buurt van patiënt zijn, waar de patiënt fysiek naartoe kan. 

Digitale consulten zijn een voordeel voor arbeidsmigranten 

Digitale consulten vergroten de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor de arbeidsmigranten. Ze hoeven niet naar de praktijk toe wat scheelt in reistijd en kunnen een afspraak maken op tijden die hen uitkomen, ook in de avonden. Maar het grootste voordeel is dat bij een verhuizing – wat bij arbeidsmigranten vaak voorkomt - ze niet hoeven te verhuizen van praktijk, maar gebruik kunnen blijven maken van de zorg van 'Arene'. 

‘Voor 'Arene' zit de winst van het online werken niet in het maken van online afspraken. Of je nu een online consult doet of een fysiek consult, dat blijft in beide gevallen 10 minuten. Er is enige efficiency doordat mensen ook online vragen kunnen stellen,’ vertelt Mutsaerts. Dit is echter beperkt, omdat het stellen van vragen laagdrempelig is en er daardoor eerder en soms meer vragen voorgelegd worden.  

Voordeel lokale huisarts

Deze manier van werken biedt ook veel voordeel voor de lokale huisarts. Stond voorheen een arbeidsmigrant soms spontaan op de stoep - waarbij de huisarts totaal niet weet met wie ze te maken hebben - krijgen ze nu patiënten doorwezen waarbij ze toegang hebben tot het medisch dossier. Zo’n 80% van de zorgvragen wordt online opgevangen door 'Arene', wat een enorme verlichting voor de lokale huisarts betekent. Daarnaast hebben de huisartsen die werken voor 'Arene' veel ervaring met anderstalige patiënten en patiënten uit andere culturen. Als een patiënt door een huisarts gezien moet worden dan wordt dit georganiseerd bij een netwerkpraktijk.  

Huisartsen voor fysieke consulten zijn een randvoorwaarde 

'Arene' breidt de zorg steeds verder uit over Nederland. ‘Voorwaarde is wel dat er in de gemeente 1 (of beter) meerdere huisartsen mee willen werken in het aanbieden van de fysieke consulten’, aldus Mutsaerts. ‘Zonder deze huisartsen kunnen wij niet werken. Het leidt uiteindelijk tot minder werk voor de lokale huisarts, als je het maar samendoet’.  

Bij Arene wordt het potentieel aan beschikbare huisartsen benut 

De huisartsen die werken bij 'Arene' komen uit het hele land.  Ook zijn er artsen die op dit moment in het buitenland wonen die werken voor 'Arene'.  

Meer informatie of vragen?  

Mail dan met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.