In gemeente Meierijstad werken zo’n 6.000 á 8.000 arbeidsmigranten. Veel van hen werken in de agrarische sector en distributiecentra, maar ook steeds meer in beroepen zoals bijvoorbeeld elektricien. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat arbeidsmigranten goed en gezond in Meierijstad kunnen wonen, werkt de gemeente mee aan verschillende pilots van de VNG zoals de effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid en het Brabants Migratie Informatiepunt. 

Portretfoto van Jan Gooijaarts, wethouder economie, financiën en dienstverlening

Effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid

De VNG is bezig met het ontwikkelen van een effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid. Dit is een digitale tool die gemeenten inzicht geeft in de mogelijke behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten bij de komst van nieuwe bedrijven of bij uitbreiding van bestaande bedrijven. De tool geeft gemeente het inzicht en de handvatten om constructief het gesprek aan te gaan met het (lokale) bedrijfsleven over ontwikkelingsmogelijkheden voor de onderneming en de hieraan gekoppelde huisvestingsbehoefte van de EU-arbeidsmigrant.    

Vooraf zicht op huisvestingsbehoefte

De vragenlijst voor bedrijven wordt op dit moment getest door een zestal gemeenten, waaronder Meierijstad. 'Door mee te werken aan het ontwikkelen van een efficiënte vragenlijst, wordt al voor het verlenen van een vergunning duidelijk wat de behoefte is aan huisvesting. Het is voor beide partijen goed om daar al vooraf rekening mee te kunnen houden. Dit draagt bij aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten en kan ervoor zorgen dat de druk op de reguliere woningmarkt niet verder toeneemt', aldus Jan Goijaarts, wethouder Economie, Financiën en Dienstverlening.

Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP)

'Ook werken we graag mee aan de pilot voor het Brabants Migratie Informatie Punt', vervolgt Goijaarts. Het BMIP is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Provincie Noord-Brabant, en gemeenten in de 5 arbeidsmarktregio’s, samen met bedrijven, vakbonden, en NGO’s en andere organisaties die werken met arbeidsmigranten, zoals Barka of FairWork, Pharos en de Arbeidsinspectie. 

Aanpakken van problemen

Het doel van de pilot is om een ​​deel van de problemen van de arbeidsmigrant, die voortkomen uit het gebrek aan informatie, aan te pakken. Dat gebeurt door een netwerk van informatie- en adviespunten te creëren die zich richten op de EU-arbeidsmigranten in Brabant en aangrenzende gebieden. Arbeidsmigranten kunnen hier terecht met praktische vragen over loon, werk, huisvesting en zorg. Denk aan zaken die te maken hebben met inschrijving, welke huisarts, het verschil tussen bruto- en nettosalaris, het wijzigen van een rijbewijs, het indienen van een werkgerelateerde klacht of het leren van Nederlands.

Informatie in de eigen taal

'Vanuit het Rijk was de insteek dat de centrumgemeenten de rol op zich zouden pakken voor een fysiek informatiepunt. Maar aangezien wij in Meierijstad al het mobiliteitscentrum Pim Werkt hebben, was het voor ons een logische stap om onszelf aan te bieden om deze rol te vervullen.' Het BMIP zal bemenst worden door mensen die zowel de Poolse, Roemeense en Nederlandse taal spreken en zal niet alleen overdag open zijn, maar ook een avond- en weekendopenstelling kennen.

Mobiel team

Naast de fysieke locatie komt er ook een mobiel team, dat in de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant langs zal gaan bij locaties waar arbeidsmigranten werken of waar zij vaak samenkomen. 'Door de inzet van het BMIP zullen de arbeidsmigranten makkelijker zelf de weg weten te vinden en daardoor minder afhankelijk worden van hun werkgever', vertelt Goijaarts.

Gezamenlijk het wiel uitvinden

'We beginnen in het BMIP met registratie en huisvesting, maar zorg en welzijn is natuurlijk ook heel belangrijk. We zullen dan ook langzaam verder uitbreiden met de aandachtsgebieden binnen het BMIP', gaat Goijaarts verder. Het fysieke punt is op 2 januari 2024 open gegaan. 'De samenwerking binnen de verschillende gemeenten is bij deze aanpak essentieel. Waar liggen de behoeftes van de verschillende gemeenten en hoe kunnen we een gezamenlijk registratiesysteem opzetten om de vragen die binnenkomen te registreren. We zullen gezamenlijk het wiel moeten uitvinden.'

Elke provincie een Informatie Punt

'Het BMIP is een pilot van 2 jaar, maar daarna gaan we natuurlijk gewoon door. Dat heeft de minister ook al toegezegd. Al doende krijgen we meer zicht op de omstandigheden en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving. En dat is belangrijk want het gaat hier om mensen,' besluit Goijaarts.