Wilt u wijzigingen doorvoeren op het VNG Model Inkoop en Aanbestedingsbeleid? Dan verzoeken wij u hiervoor een addendum te hanteren. Hierdoor hebben ondernemers snel inzicht in hetgeen afwijkt van het VNG Model.

Hieronder de introductietekst die u kunt gebruiken:

Addendum Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

In dit addendum geeft de gemeente aan in welke paragrafen zij afwijkt van (dan wel nader aanvult op) het VNG Model Inkoop en Aanbestedingsbeleid en op welke wijze.