Dit actieplan beschrijft de maatregelen voor de CO2-Prestatieladder voor de komende 3 jaar. Ze zijn deels bepaald aan de hand van de maatregelenlijst van SKAO.

Belangrijke opmerking is dat onderstaande maatregelen niet uitsluitend de maatregelen zijn die genomen gaan worden. Gedurende de jaarlijkse stuurcyclus kunnen er acties bijkomen of afvallen omdat ze niet meer relevant worden geacht.

De maatregelen zijn onderverdeeld in de categorieën: kantoren, aanbesteden, communicatie en organisatie, en personen(-mobiliteit).

Kantoren

Maatregel

Toelichting & planning

Verantwoordelijke

Geschatte reductie CO2

Up-to-date Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren doorvoeren

Categorie A

Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn doorgevoerd c.q. voor zover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd.

Q1 2023 wordt maatregelen lijst geüpdatet en acties in de tijd ingepland.

Directeur bedrijfsvoering

 

N.t.b. na update

Optimaliseren klimaatinstallaties

Categorie C

Bij het kantoor wordt de klimaatinstallatie tenminste elke 5 jaar geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf.

Dit wordt meegenomen in de jaarlijkse keuring van de cv-ketels.

FD

n.v.t. Doorlopende actie

Onderzoek doen of buitenverlichting ‘s nachts op beweging schakelaar kan in plaats van voortdurend aan te zijn

Update feb 2023: is onderzocht, maar gaat niet worden aangepast.

FD

Geen, groene stroom

Lampen vervangen voor ledlampen

BG en 2e etage worden dit jaar vervangen. Overige etages worden meegenomen in verbouwing vanaf 2024.

FD

Geen, groene stroom

Beschikbaar maken laadpalen elektrische voertuigen

Categorie A

Minimaal 1 laadpaal per 20 parkeerplekken.

Stapsgewijs vergroten tot doel in 2025. Minimaal voldoen aan Europese norm. Momenteel zijn er 4 oplaadpunten (van de totaal 93 parkeerplekken).

FD

Indirecte impact

Onderzoek naar aanbesteden groen gas

Onderzoeken of inkoop van Groen Gas mogelijk is (heraanbesteding gas in 2024).

Directie

95 ton (indien er wordt overgestapt naar groen gas)

Onderzoek naar verlagen temperatuur van boilers in de pantry

Waar mogelijk boilers terug naar 65 graden in 2023.

FD

1 – 2 ton CO2 (schatting)

Onderzoek naar mogelijkheden vergroenen energie in Tunesië

In 2023 overleg met directie van dochteronderneming in Tunesië.

Directeur bedrijfsvoering VNG International

N.t.b. naar overleg

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen

Categorie A

Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met een TVT van minder dan 5 jaar.

Onderzoek van RHKDHV laat mogelijke EBM zien.

FD/Directie

N.t.b. na besluit over maatregelen

Benchmarking en optimalisatie energieverbruik

Categorie A

Bij het kantoor wordt de hoofdmeterdata geregistreerd en jaarlijks gebenchmarkt met gelijksoortige panden (via Milieubarometer, e-nolis of vergelijkbaar).

In de jaarlijkse energiebeoordeling wordt dit meegenomen.

FD

N.v.t.

 

Aanbesteden

Maatregel

 

Toelichting & planning

Verantwoordelijke

Geschatte reductie CO2

Beleid toepassing MVI-criteria in aanbestedingen

 

Categorie A

Organisatie heeft beleid geformuleerd over MVI-criteria en past deze toe in betreffende aanbestedingen op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Basis’.

Onderzoeken of mogelijk is om bij volgende aanbestedingen vanaf 2024 dit te implementeren.

Directie op advies van ISD

 

Onbekend

 

Eisen stellen aan type auto (tenminste hybride) bij aanbesteding nieuwe chauffeursdienst

Aanbesteding in 2023

Directie

 

 

Communicatie en organisatie

Maatregel

Toelichting & planning

Verantwoordelijke

Geschatte reductie CO2

Impact bekendmaken via een dashboard bij ingang gebouw en op intranet

Het vergroten van bewustwording onder collega’s. Bijvoorbeeld met ‘wist je datjes’ en informatie over uitstoot. Gaat in Q2 2023 geïmplementeerd worden.

FD/Communicatie

Indirect

 

Personen (mobiliteit)

 

Maatregel

 

Toelichting & planning

Verantwoordelijke

Geschatte reductie CO2

In overleg met management van VNG International bespreken of en hoe we zakelijk vliegreizen kunnen terugdringen

Momenteel geen beleid over vliegreizen, in overleg met management onderzoeken en bespreken wat de opties zijn.

HR VNG International

 

 

Beschikbaar stellen fiets, e-bike of nieuwe accu

Categorie B

Alle werknemers een regeling bieden voor de vergoeding voor de aankoop van een fiets of e-bike.

Al mogelijk bij VNG Bureau en VNG Realisatie. Nu ook ingevoerd bij VNG Connect.

VNG International gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een fietsregeling.

HR

 

Onderzoeken hoe treingebruik voor lange afstanden kan worden gestimuleerd

Categorie A

De organisatie verplicht het gebruik van de trein voor afstanden onder de 500 km; indien reistijd deur tot deur met trein <150% reistijd vliegreis is.

MT gaat in overleg of deze maatregel kan worden ingevoerd als verplichting of als afwegingskader.

HR VNG International

Indirect

Bij onboarding-traject aandacht besteden aan duurzaamheid

Duurzaamheid wordt onderdeel van onboarding. Onderzoek in 2e helft 2023 hoe dit precies geborgd kan worden. Ideeën: checklist voor onboarding duurzaam eigen gedrag invoegen en bij welkompraatje directie ook aandacht voor wat de VNG al doet op gebied van duurzaamheid.

Directie/ HR

 

Terug naar de pagina CO₂-Prestatieladder VNG