In maandelijkse ambtelijke bijpraatsessies voor gemeenten praten wij deelnemers bij over de recente ontwikkelingen in het warmtedossier. Zoals ontwikkelingen rondom de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), de Wet collectieve warmte (Wcw), de spoedwet warmte, warmtenetten en warmtebedrijven.

Locatie en tijd

  • Digitaal via Teams 
  • Donderdag 29 augustus, 10.00 - 11.00 uur

De data van de overige bijpraatsessies (in principe de laatste donderdag van de maand) vindt u in de agenda

Doelgroep

(Beleids)medewerkers bij gemeenten die zich bezighouden met de warmtetransitie

Kosten

Geen

Meer informatie

Wilt u geen enkel bericht over de energietransitie missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Programma Energie

Organisator

VNG