Nieuws
Webinar gemist?

In maandelijkse ambtelijke bijpraatsessies voor gemeenten praten wij deelnemers bij over de recente ontwikkelingen in het warmtedossier. Zoals ontwikkelingen rondom de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), de Wet collectieve warmte (Wcw), de spoedwet warmte, warmtenetten en warmtebedrijven.

25 juli

In maandelijkse ambtelijke bijpraatsessies voor gemeenten praten wij deelnemers bij over de recente ontwikkelingen in het warmtedossier. Zoals ontwikkelingen rondom de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), de Wet collectieve warmte (Wcw), de spoedwet warmte, warmtenetten en warmtebedrijven.

29 augustus

Energie delen is volgens de VNG noodzakelijk voor het energiesysteem van de toekomst. In dit webinar gaan we in op hoe energie delen mogelijk is. Aan de orde komen de voorwaarden voor degene die hernieuwbare energie wil leveren of ontvangen en hoe de experimenteerruimte uit de Omgevingswet kan worden ingezet.

2 september

In deze sessie praten wij u bij over de recente ontwikkelingen in het warmtedossier. Zoals ontwikkelingen rondom de wetten Wgiw en Wcw, het bijbehorend instrumentarium, betaalbaarheid, collectieve warmtenetten en publieke en private warmtebedrijven.

13 september

Deze bijeenkomst biedt een platform voor gemeenteambtenaren om elkaar te ontmoeten, te inspireren en met elkaar van gedachten te wisselen. We praten u bij over actualiteiten en nodigen een interessante spreker uit. Ook is er volop gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

10 oktober

Bent u onlangs bij een gemeente begonnen aan de energietransitie? En heeft u behoefte aan meer inzicht in de opgave, handvatten om daadwerkelijk het verschil te maken en het opbouwen van een eigen netwerk? Meld u dan aan voor een van onze 2-daagse masterclasses.

16 oktober

Bent u onlangs bij een gemeente begonnen aan de energietransitie? En heeft u behoefte aan meer inzicht in de opgave, handvatten om daadwerkelijk het verschil te maken en het opbouwen van een eigen netwerk? Meld u dan aan voor een van onze 2-daagse masterclasses.

6 november

U bent als wethouder een belangrijke spil in de energietransitie: bij besluitvorming, gesprekken en creatieve oplossingen die uitvoering in de praktijk mogelijk maken. Tijdens deze masterclass besteden we veel aandacht aan de dynamische omgeving waarin wethouders werken om de energietransitie te realiseren.

13 november