Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de norm uit artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat het belang van het kind een primaire overweging dient te zijn, nader uit te werken in het nationale vreemdelingenrecht, door te regelen dat een verzoek van een minderjarige vreemdeling dan wel van een...