Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Kamerstuknummer

34972

Inhoud

Dit voorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel legt de basis voor die verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid.

Aangenomen op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer en op 21 maart 2023 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding