Vanuit het Rijk komen veel taken af op gemeenten. Deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De VNG toetst al bij de beleidsvorming en bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Op deze manier dragen wij bij aan een beter uitvoerbaar beleid voor gemeenten. Bij de VNG is het doen van uitvoeringstoetsen onafhankelijk ingericht bij het Kenniscentrum Analyse.

Lopende onderzoeken

Organisatie

Uitvoeringstoets

Ministerie van Binnenlandse Zaken Machtigen - bewindvoering
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Herziening RooO en BooO 2023 (Regeling en Besluit opvang ontheemden Oekraïne)

Ministerie van Binnenlandse Zaken Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Handhaving sociale zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Maatwerk bij terugvordering
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / RDW Uitfasering NRD BO werkstations

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een afgeronde- of een lopende uitvoeringstoets? Neem dan contact op met Kenniscentrumanalyse@vng.nl.