Vanuit het Rijk komen veel taken af op gemeenten. Deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De VNG toetst al bij de beleidsvorming en bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Op deze manier dragen wij bij aan een beter uitvoerbaar beleid voor gemeenten. Bij de VNG is het doen van uitvoeringstoetsen onafhankelijk ingericht bij het Kenniscentrum Analyse.

Lopende onderzoeken

Organisatie

Uitvoeringstoets

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Mobiliteitsdata als basisregistratie
Ministerie van Binnenlandse Zaken Motie LAA: Actieve Informatieplicht gemeenten
Ministerie van Binnenlandse Zaken Machtigen - bewindvoering
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inburgering plateau-2
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wettelijke taak Asielopvang

Ministerie van Binnenlandse Zaken Nieuwe procedure identiteitskaarten voor gedetineerden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

AMvB reële prijzen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Machtigen - vrijwillig machtigen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een afgeronde- of een lopende uitvoeringstoets? Neem dan contact op met Kenniscentrumanalyse@vng.nl.