Vanuit het rijk komen veel taken af op gemeenten. De VNG toetst al bij de beleidsvorming en totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Bij de VNG is het doen van uitvoeringstoetsen onafhankelijk ingericht bij het Kenniscentrum Analyse.

Lopende onderzoeken

OrganisatieUitvoeringstoets
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / RDWUitfasering NRD BO werkstations
VNGSamenhang EU-wetten leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDSM (Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata) en WNR (WegenNetwerkRegistratie) 
VNGDigital Decade uitvoeringsanalyses

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pandemische paraatheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapArchiefbesluit- en regeling (ABAR)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Proactieve dienstverlening

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een afgeronde- of een lopende uitvoeringstoets? Neem dan contact op met Kenniscentrumanalyse@vng.nl.