Vanuit het Rijk komen veel taken af op gemeenten. Deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De VNG toetst al bij de beleidsvorming en bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Op deze manier dragen wij bij aan een beter uitvoerbaar beleid voor gemeenten. Bij de VNG is het doen van uitvoeringstoetsen onafhankelijk ingericht bij het Kenniscentrum Analyse.

Lopende onderzoeken

OrganisatieUitvoeringstoets
Ministerie van Binnenlandse ZakenMachtigen - bewindvoering
Ministerie van Justitie en VeiligheidHerziening RooO en BooO 2023 (Regeling en Besluit opvang ontheemden Oekraïne)
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidHandhaving sociale zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMaatwerk bij terugvordering
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / RDWUitfasering NRD BO werkstations
VNGSamenhang EU wetten leefomgeving 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een afgeronde- of een lopende uitvoeringstoets? Neem dan contact op met Kenniscentrumanalyse@vng.nl.