Vanuit het rijk komen veel taken af op gemeenten. De VNG toetst al bij de beleidsvorming en totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Bij de VNG is het doen van uitvoeringstoetsen onafhankelijk ingericht bij het Kenniscentrum Analyse.

Lopende onderzoeken

OrganisatieUitvoeringstoets
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / RDWUitfasering NRD BO werkstations
VNGSamenhang EU-wetten leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDSM (Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata) en WNR (WegenNetwerkRegistratie) 
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAlleenverdienersproblematiek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eigen bijdrage WMO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportWAMS: de impact van de informatiebeveiligingseisen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over een afgeronde- of een lopende uitvoeringstoets? Neem dan contact op met Kenniscentrumanalyse@vng.nl.