Door de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (Stb. 2015, 207) zijn overheidsondernemingen sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Nieuws