Voor het signaleren en aankaarten van problemen die specifiek bij gemeenten spelen als belastingplichtige van rijksbelastingen, halen we veel input uit het VNG-forum rijksbelastingen. Gemeenteambtenaren die zich met rijksbelastingen bezighouden, roepen we dan ook om deel te nemen.

Contact met de achterban is voor de VNG essentieel om zaken centraal af te stemmen met de ministeries en de belastingdienst. Wij zien dat er van veel gemeenten nog geen medewerkers zijn aangesloten op het forum. Dat is jammer, want het forum is er voor elke gemeente, groot en klein.

Onderwerpen forum

We willen snel kunnen schakelen met gemeenten over onder andere: 

  • de fiscale gevolgen van nieuwe regelingen voor gemeenten;
  • afstortingen in het BTW-compensatiefonds, bijvoorbeeld bij specifieke uitkeringen (Spuks);
  • gewenste vereenvoudigingen van het BCF;
  • problemen die specifiek bij gemeenten spelen als belastingplichtige van rijksbelastingen.

Ervaringen en kennis delen

Het forum is ook een veilige plek waar we informatie met gemeenten delen en uitleg geven over afspraken die zijn gemaakt met de belastingdienst. Verder kunt u er in contact komen met collega’s uit andere gemeenten en kennis uitwisselen. Zo helpen gemeenteambtenaren elkaar om het werk nog beter uit te voeren.

Aansluiten bij het forum

Het forum rijksbelastingen is alleen toegankelijk voor vaste medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met rijksbelastingen. U hoeft geen fiscalist te zijn. Aanmelden kan via belastingen@vng.nl.

Forum