De komst van de veiligheidsregio’s heeft gezorgd voor een betere kwaliteit en effectiviteit van de rampenbestrijding, concludeerde de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. Op deze pagina vindt u meer informatie over de veiligheidsregio's.

Nieuws

Veiligheidsregio’s in kaart gebracht

Welke veiligheidsregio’s zijn er, welke gemeenten vallen onder welke regio? Dit is in beeld gebracht op een geografische kaart.

VNG fora

Praktijkvoorbeelden

De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen.