De komst van de veiligheidsregio’s heeft gezorgd voor een betere kwaliteit en effectiviteit van de rampenbestrijding, concludeerde de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. Op deze pagina vindt u meer informatie over de veiligheidsregio's.

Veiligheidsregio’s in kaart gebracht

Welke veiligheidsregio’s zijn er, welke gemeenten vallen onder welke regio? Dit is in beeld gebracht op een geografische kaart.