Factsheet
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hiervoor ontvangen zij jeugdhulpbudget. Vanaf 2017 is er een ander budget voor de groep jeugdigen met een voogdijmaatregel en de groep 18-plussers. Dit factsheet (versie mei 2018) informeert u hierover.
Factsheet
Begin 2018 is het besluit genomen dat vanaf 1-1-2019 de gemeenten de (toegang tot) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen van het COA gaan overnemen. Deze factsheet geeft een aantal aandachtspunten voor lokale samenwerking tussen COA locaties en gemeenten en gemeentelijke jeugdteams om gezamenlijk de (toegang tot) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen te organiseren.
Factsheet
In deze factsheet meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente voor schade tijdens een evenement als gevolg van toezichtsfalen.
Factsheet
De nieuwe afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen is op 1 januari een feit. Wat betekent deze wijziging in regelgeving voor cliënten, professionals en gemeenten? Diverse factsheets leggen de gevolgen uit. Webpagina: Hoe verandert vanaf 2018 de financiering van de verzorging van kinderen thuis? (VWS) Webpagina: Veranderingen in...
Factsheet
Deze factsheet gaat over de aansprakelijkheid voor de vergunningverlenende taak van de gemeente en de aansprakelijkheid voor het geen doorgang kunnen vinden van een evenement.
Factsheet
Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. De factsheet bevat aandachtspunten en aanbevelingen voor gemeenten op thema's als wonen, werk en dagbesteding, sociale relaties...
Factsheet
Een overzicht van de belangrijkste elementen van de omgevingsvisie, waaronder: de verplichtingen, wisselwerking, nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisie en overgangsrecht.
Factsheet
Integrale vroeghulp voor jongen kinderen (0-7 jaar) door regionale expertiseteams helpt ernstig problemen te voorkomen. Teams verbinden vroegsignalering, integrale diagnostiek en gezinsondersteuning en stemmen onderwijs en zorg op elkaar af.
Factsheet
Checklist voor de gemeenteraad om het participatiebeleid m.b.t. Omgevingswet binnen de gemeente te beoordelen.
Factsheet
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Een delegatie van het Congres van de Raad van Europa ziet toe op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen. De VNG heeft een factsheet gemaakt om de delegatie een overzicht te bieden van de verkiezingsfeitjes, de veranderingen op lokaal niveau...