Organisatie
Platform31
Publicatie soort
Rapport
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2020

Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Initiatiefnemers van woonvormen voor senioren lopen vaak tegen dezelfde knelpunten aan: financiering, samenwerking met de gemeente, locatie en samenleven in een groep. In deze publicatie is onderzoek gedaan naar knelpunten, geleerde lessen en oplossingsrichtingen rond woonvarianten voor senioren.