Organisatie

Ministerie van OCW

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

De wet, het koninklijk besluit en de regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden zijn gepubliceerd. Samen met de eerder gepubliceerde handreiking 'Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne' moet deze regelgeving scholen en gemeenten houvast bieden bij de inrichting van het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne in het komende schooljaar. Zowel de wet als de regeling zijn donderdag 14 juli in werking getreden.

Meer informatie