Organisatie
Divosa
Publicatie soort
Overig

Het werkblad ‘Mijn route naar inburgering’ is een praktisch hulpmiddel dat houvast geeft in de gesprekken tussen professional en inburgeraar. Het werkblad brengt de situatie van de inburgeraar in kaart en motiveert om stappen te zetten.

Het werkblad ‘Mijn route naar inburgering’ kan een hulpmiddel zijn voor gemeenten bij het afnemen van de Brede intake en in aanvulling op andere begeleiding. Ook na de Brede intake biedt het werkblad aanknopingspunten voor professionals om contact te houden met inburgeraars.

Gemeenten kunnen het werkblad kosteloos bestellen.