Organisatie
VNG Ondersteuningsprogramma AMHK
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

Een AMHK met een begroting, personeelsplan, en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor is ook nog een aantal aanvullende besluiten en voorzieningen nodig. U vindt ze in deze 'checklist-handreiking'. Deze besluiten en voorzieningen lichten we toe in de checklist en geven daarbij aan wat gemeenten (regionaal of afzonderlijk) minimaal moeten regelen.

  • Bekijk ook handreiking 'Deskundigheid'

Een van de onderdelen van checklist betreft de competenties. Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt in de handreiking 'Deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling'. Hierin leest u welke deskundigheid lokaal nodig is en welke competenties nodig zijn bij de verschillende taken.