Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Deze handreiking is gemaakt voor gemeenten om knelpunten op te lossen rond de financiële positie van vrouwen in de vrouwenopvang. Aanleiding is dat de Nationale Ombudsman in 2017 en 2019 een aantal knelpunten heeft geformuleerd rond toegang, verblijf en uitstroom van vrouwen in de vrouwenopvang. De handreiking, ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep van gemeenteambtenaren en een klankbordgroep van medewerkers uit instellingen voor vrouwenopvang, bevat informatie, oplossingsmogelijkheden en goede voorbeelden per knelpunt.

Hieronder de links naar de rapporten van de Nationale Ombudsman