Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2023

De VNG heeft voorbeeldteksten laten ontwikkelen om toe te passen bij vergunningverlening voor windmolens of zonneparken, als er gebruikgemaakt wordt van de SDE++.

Aanvullende voorwaarden

Voor het vergunnen van het plaatsen van windturbines en zonneparken leggen steeds meer gemeenten aanvullende voorwaarden op om de projecten beter in te passen in de omgeving, mede om daarmee acceptatie van omwonenden te vergroten. Omdat de kosten hiervoor voor rekening zijn van de aanvrager, komt hier weerstand tegen.

De VNG heeft daarover gesproken met het rijk. De uitkomst is dat ontwikkelaars een vergoeding kunnen krijgen voor een aantal van deze gestelde voorwaarden, vanaf de SDE-ronde van 2024. Om dit mogelijk te maken moeten gemeenten deze voorwaarden in de vergunningen en beleid hebben opgenomen vóórdat de SDE-subsidie wordt aangevraagd. De subsidie wordt naar verwachting in juni 2024 opengesteld. Projecten waarvoor dan subsidie wordt aangevraagd, moeten beschikken over een vergunning waarin deze voorwaarden zijn opgenomen. 

Welke voorwaarden worden vergoed

De financiële vergoeding is alleen van toepassing op de volgende voorwaarden:

Zonneparken

  • eisen voor behoud van bodemkwaliteit
  • eisen voor landschappelijke inpassing, natuurvriendelijk ontwerp en versterking van biodiversiteit
  • eisen voor de verwijdering van de zonneparken na afloop van de overeengekomen exploitatieperiode

Windmolens

Bij windmolens gaat het over verwijdering na afloop van de overeengekomen exploitatieperiode.

Aanvragen vergoeding 

Voor bovenstaande randvoorwaarden worden de kosten vergoed via de subsidieregeling SDE++. De hoogte van de SDE++ wordt daarop vanaf de SDE-ronde van 2024 afgestemd voor alle projecten. De vergoeding hoeven ontwikkelaars niet apart aan te vragen. De voorwaarde is daarvoor wél dat alle gemeenten deze eisen opnemen in de vergunningen en in het beleid, onder andere om strijdigheid met Europese mededingingsregels te voorkomen. Indien de eisen niet door de gemeenten worden opgenomen, kan de SDE++ de kosten niet vergoeden.

Voorbeeldteksten VNG

Wij verzoeken u met klem om deze voorbeeldteksten toe te passen bij vergunningverlening voor windmolens of zonneparken. In sommige Regionale Energie Strategieën zijn al maatschappelijke eisen voor zonneparken en windmolens vastgelegd. Ook hebben veel gemeenten al beleidskaders vastgesteld in de vorm van ruimtelijke visies, afwegingskaders of maatschappelijke tenders waarin al maatschappelijke eisen zijn vastgelegd. De voorbeeldteksten zijn niet bedoeld als vervanging van deze beleidskaders, maar kunnen u wel helpen bij de vergunningverlening.