Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2014

Als gezamenlijke gemeenten geven we graag zelf aan dat we klaar staan voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Het inzicht in vorderingen en signalen delen over nog bestaande knelpunten in de inkoop passen daarbij. Daarom heeft de VNG halverwege oktober de enquête ‘Voortgang inkoop jeugdhulp’ uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten.

Op 31 oktober 2014 heeft 98% van de gemeenten en regio’s gereageerd. De belangrijkste resultaten zijn:

  • Zorgcontinuiteit is gewaarborgd
  • Inkoop Jeugd-AWBZ en Jeugd-GGZ voor 100% afgerond in november
  • Inkoop Jeugd- en Opvoedhulp grotendeels afgerond
  • Inkoop JeugdzorgPlus veelal een bovenregionale aangelegenheid
  • Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering; merendeel afspraken gemaakt