Organisatie
Ministerie van OCW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2014

In deze de vierde voortgangsrapportage passend onderwijs staat dat samenwerkingsverbanden op koers liggen om op 1 augustus 2014 te starten. Wel is het zo dat ouders en leraren zich op dit moment nog onvoldoende geïnformeerd voelen over de veranderingen.

Die constatering is gebaseerd op de resultaten van de Monitor Voorbereiding Passend Onderwijs, een onderzoek onder ruim 40.000 ouders en 5.000 onderwijsgevend personeel.