Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan. Bij de start van de wet publiceerden we een handreiking over het verkennend onderzoek, maar die gaf geen antwoord op een aantal vragen die opkwamen. Hoe verhoudt het verkennend onderzoek zich bijvoorbeeld  tot het beroepsgeheim, als een BIG-geregistreerde in opdracht van de gemeente het VO uitvoert? En welke medewerkers van de gemeente mogen inzage hebben in het dossier van het verkennend onderzoek? Dit factsheet geeft antwoord op deze vragen,