Organisatie
AEF
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen Rijk en gemeenten voor het Interbestuurlijk Programma. Het fonds bedraagt € 200 miljoen. Tijdens de ALV van de VNG op 27 juni 2018 zijn de criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds vastgesteld.

Het VNG-bestuur heeft ons gevraagd om als onafhankelijke Commissie op te treden voor het beoordelen van de aanvragen van het fonds. Daarbij werden wij ondersteund door een secretariaat, verzorgd door adviesbureau Andersson Elffers Felix.

In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend voor middelen uit het Fonds tekortgemeenten. De afgelopen maanden hebben wij samen met het secretariaat alle aanvragen beoordeeld. Op basis daarvan zijn wij tot een advies gekomen voor de verdeling van de middelen.

Deze rapportage bevat ons advies voor de verdeling van de middelen. Daarnaast biedt deze rapportage meer informatie over het proces dat wij hebben doorlopen bij het beoordelen van de aanvragen. De rapportage is opgedeeld in de volgende onderdelen:

  1. In hoofdstuk 2 leest u welke werkwijze we hebben gehanteerd voor het beoordelen van de aanvragen.
  2. In hoofdstuk 3 vindt u op hoofdlijnen de uitkomsten van de beoordeling van de aanvragen.
  3. In hoofdstuk 4 leest u relevante observaties van de Commissie uit dit traject.
  4. In hoofdstuk 5 vindt u de verantwoording.
  5. In de bijlage vindt u ons advies voor de verdeling van de middelen.

In het proces van het beoordelen van aanvragen hebben wij soms veelvuldig contact gehad met gemeenten. Wij willen via deze weg alle gemeenten hartelijk danken voor hun medewerking bij het beoordelen van de aanvragen.