Organisatie
VNG
Jaar van uitgifte
2016
Missing media.

Alle 26 Veilig Thuis organisaties hebben na een rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de organisaties verbeterplannen gemaakt. Uit het inspectierapport kwam dat de organisaties adequaat handelen bij situaties met acuut gevaar. Omdat de verbeterpunten per organisatie verschilden, hebben zij in afstemming met de gemeenten  elk hun eigen verbeterplannen opgesteld. In de afgelopen maanden zijn de Veilig Thuis organisaties al aan de slag gegaan met het realiseren van de verbeteringen.