Organisatie

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Jaar van uitgifte

2022

Notitie 'toepassing woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen: praktijktoets aan de hand van voorbeeldcasuïstiek' (pdf, 164 kB)

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft in opdracht van het ministerie van VWS een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke casussen waarop het woonplaatsbeginsel is toegepast. In deze notitie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.