Organisatie

FCP

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft met behulp van OCW-middelen enkele subsidieregelingen voor erfgoededucatie, -participatie en -vrijwilligers. Een daarvan is ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de FARO-werkwijze’. Het Europese Verdrag van FARO benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn het belangrijkste, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen.