Organisatie
NJi
Jaar van uitgifte
2019

OOGO

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs.

Naast afspraken op gemeentelijk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelijk niveau plaats. Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs. Leerlingen van deze scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden.

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

Adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten

Hoe kunnen mbo-scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs samenwerken zodat ze kwetsbare jongeren of (dreigende) uitvallers binnen boord houden? De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen. Zodat voor alle jongeren met een ondersteuningsbehoefte passende begeleiding geregeld kan worden.