Organisatie
VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2013
Missing media.Hoe kan het nieuwe AMHK bijdragen aan een betere dienstverlening voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling? Hoe wordt het AMHK feitelijk ingericht? Op deze en vele andere vragen krijgt u antwoord in het stappenplan, inclusief de checklist en voortgangsmeter. (AMHK = Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).