Organisatie

Ministerie van SZW

Publicatie soort

Overig

DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de toenemende nieuwe opvangvormen voor asielstatushouders kwam het voor dat inburgeringsplichtigen aan verkeerde gemeenten werden gekoppeld vanwege het woon- of verblijfadres. Vanaf 25 maart zijn de informatiesystemen van COA en DUO hierop ingesteld.

Deze adressenkwestie heeft ook tot gevolg dat SZW de betaling aan gemeenten voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers uitstelt tot september. Normaliter worden die gelden in mei uitgekeerd. SZW kan nu niet garanderen dat de juiste gemeenten de juiste gelden krijgen en heeft tijd nodig om de correcte verdeling te maken.

Verder kijkt SZW nog samen met partners als de VNG naar een oplossing voor de inburgeringsplichtigen die begin januari ten onrechte bericht hebben ontvangen dat zij onder de Wi2021 waren geplaatst.