Organisatie

Ministerie van BZK en OCW

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Er zijn 1,3 miljoen laaggeletterden van 16-65 jaar (2,5 miljoen inclusief > 65 jaar en onvoldoende rekenvaardigheid). Er is een structurele specifieke uitkering educatie voor opleidingen basisvaardig-heden (digi)taal en rekenen ad € 62 miljoen in 2021. Het Rijk verzendt jaarlijks via DUO een overzicht aan gemeenten met: de uitkering, de al dan niet dat jaar verleende loon- en prijsindex plus het bedrag per gemeente. De uitkering wordt op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs verdeeld over 35 regio’s via de contactgemeenten aldaar, die eindverantwoordelijk zijn voor besteding en afrekening.