Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

Deze handreiking geeft inzicht in de interne en externe gemeentelijke samenwerking rond toezicht en handhaving kinderopvang. Sinds 2017 werken GGD’en en gemeenten met ‘Streng aan de Poort’. Houders krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of wijziging van houder. Er is bij deze manier van werken behoefte aan meer samenwerking met anderen binnen en buiten de gemeente; een goed netwerk is dan cruciaal.

Met deze handreiking bieden we ambtenaren kinderopvang extra handvatten om integrale samenwerking op alle terreinen binnen dit dossier te bevorderen. Dit is namelijk essentieel voor een goede uitvoering van de taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang, of het nu gaat om registervoering (aanvragen en wijzigingen), handhaving of beleid.