Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Deze publicatie is gebaseerd op een aantal bijeenkomsten in het land. Gemeenten hebben samen met bureau HHM gesproken over de verschillende onderdelen die de kostprijs bepalen, en hoe een kostprijsmodel eruit kan zien. Het gaat om onder meer kosten van de beroepskracht, overheadkosten, en kosten als gevolg van gemeentelijke eisen, zoals rapportageverplichtingen. In het kostprijsmodel gaat het om verschillende componenten zoals het product dat de cliënt krijgt en het aantal (declarabele) uren dat is gemoeid met de begeleiding, en ook de huisvestingscomponent. Bureau HHM rafelt de verschillende elementen uiteen in een presentatie, en in de vorm van vraag en antwoord in de publicatie Reële kostprijs beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

De vragen en antwoorden verschenen eerder op de VNG-website (dossier Beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning en ggz) en presenteren we hier in de samenhang van één document.

Zie ook