Organisatie
AEF
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

Onderwerp: Ontwikkeling kwaliteitskader voor jeugdhulp

In het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet staan bepalingen over professionalisering. Deze zijn van toepassing op jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren.

VWS en VenJ wilden het professionaliseringsvoorstel van de Stuurgroep Implementatie Professionalisering Jeugdzorg (STIPJ) één op één door vertalen in het nieuwe jeugdstelsel. Daartegen had een aantal partijen bedenkingen.

De Staatssecretaris van VWS heeft vertrouwen in het professionaliseringstraject van STIPJ, maar wil ook recht doen aan  zwaarwegende argumenten voor een effectievere kwaliteitsverbetering van jeugdhulp.

In deze context is Adviesbureau AEF gevraagd een onderzoek te verrichten met als doel:

  • Het verschaffen van feitelijke informatie over professionaliseringstrajecten in de diverse sectoren
  • Het opleveren van een advies over het al dan niet operationaliseren van de norm van de verantwoorde werktoedeling voor het brede jeugdhulpdomein

In deze AEF eindrapporrtage staat ook een samenvatting. (11 september 2013)