Organisatie
Van Everdingen ZorgConsult i.o.v. Leger des Heils
Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

Een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen in de laagdrempelige opvang in twee grote steden. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat centrale problemen niet afdoende zijn aangepakt of onderkend.

De oorzaken daarvan liggen niet in de laagdrempelige opvang, maar in de keten die daaraan voorafgaat. Het missen en niet aanpakken van de achterliggende problemen brengt volgens de onderzoekers wezenlijke veiligheidsrisico’s en overlast met zich mee.

In het rapport 'Verwarde mensen op straat' vindt u:

  • Resultaten van de onderzoeksvragen, de lokale context en de aanpak van het onderzoek.
  • Analyse van de uitkomsten gezien tegen de achtergrond van de wijze waarop de zorg voor mensen in de maatschappelijke opvang nu is georganiseerd
  • Conclusies en aanbevelingen

Meer informatie