Organisatie

Trimbos-instituut

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2016

In het rapport analyseert en beschrijft het Trimbos-instituut drie praktijkvoorbeelden van bestuurlijke samenwerking. De analyses en beschrijvingen zijn gedaan op basis van interviews met sleutelfiguren en bestudering van schriftelijk materiaal.

Daarnaast worden er zes praktijkvoor-beelden van samenwerking tussen sociale wijkteams en FACT-teams van de GGZ beschreven (Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, Leeuwarden, Doetinchem en Zuid-Utrecht).

Monitor Ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ
Dit rapport is gepubliceerd als bijlage van de Aanbiedingsbrief Monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering. Hierin reageren minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Rijn op de Monitor Ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ van het Trimbos-instituut en op het advies van het Trimbos-instituut over de mogelijkheid om streefcijfers te hanteren voor de (opbouw) van ambulante zorg.