Organisatie
GGD GHOR
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

GGD GHOR Nederland heeft in kaart gebracht wat op dit moment de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk op het punt van de tweede doelstelling: de vier pijlers van de GGD’en inhoudelijk verder uitbouwen en versterken.

Dit heeft geresulteerd in het rapport: De publieke gezondheid borgen.
Hierin vindt u een gestructureerd overzicht van:

  • De thema’s waarop inzet van de GGD mogelijk is
  • Hoe groot die inzet is
  • Wat de meerwaarde van de inzet is
  • Welke ontwikkelingen de GGD’en verwachten en wat daarvan het effect is op hun werkzaamheden