Organisatie
VNG i.s.m. KING
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

De kabinetsvisie Zorgvuldig en bewust; Gegevensverwerking en privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein beschrijft dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de zorgvuldigheid van de gegevensverwerking die door of namens de gemeente plaatsvindt. De beleidsvisie stelt eisen aan de beveiliging en borging van de privacy door de gemeente. Het college is voor de wijze waarop het hieraan invulling geeft verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Eén van de veel gestelde vragen door gemeenten is welke onderwerpen in de verantwoording aan de gemeenteraad aan de orde moeten komen. In deze handreiking vindt u suggesties voor de inhoud van de verantwoording, waarbij uitgegaan wordt van het privacyraamwerk: governance, beleid, werkprocessen & triages en bewustwording & training.

Zie ook