Organisatie
CBS
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2021

Rijk, VNG e.a. zijn van oordeel dat een beter inzicht in het bereik van lokale activiteiten educatie/ aanpak laaggeletterdheid nuttig is om te weten welke groepen wel en niet bereikt worden en om van elkaar te leren. Gelet op de AVG gaat het niet om gegevens op persoonsniveau. Er kan wel gedacht worden aan: aantal deelnemers, geslacht, leeftijd, woonplaats/wijk, Nederlands als eerste of tweede taal/NT1-2, type cursus/aanbod. Het CBS heeft na overleg met OCW, BZK en gemeenten begin 2021 een pilot-monitor opgezet.