Organisatie
Platform31
Publicatie soort
Rapport
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2020

Platform31 voerde in opdracht van de ministeries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulmeting uit om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen.