Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2012

Bij sommige gezinnen en kinderen is de balans tussen draaglast en draagkracht kwetsbaar. De RMO bracht advies uit over de begeleiding van kwetsbare gezinnen. Zijn deze gezinnen gebaat bij een vorm van langdurige en lichtfrequente basishulp en hoe kun je die lokaal het best organiseren? Een deel van de kwetsbare gezinnen heeft behoefte aan hulp die gericht is op het ontzorgen van dagelijkse opvoedproblemen en het (weer) zelfstandig organiseren van het gewone dagelijks leven.